PHU Filipczuk
ul. Turystyczna 96B
20-230 Lublin

info@filipczuk.pl   |   infolinia: 81 746 10 00

ROP WL

W listopadzie 2010 roku firma PHU "Filipczuk" Sp.j. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Opis projektu

Przedsięwzięcie pt. "Rozwój przedsiębiorstwa PHU Filipczuk Sp.j. poprzez nowe inwestycje, celem wprowadzenia konkurencyjnych usług i technologii z branży motoryzacyjnej".

Przeprowadzenie inwestycji umożliwiło wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów i usług oraz rozwój i poprawę konkurencyjności Firmy. Projekt został zrealizowany.

Informacje o RPO WL:

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie.

ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
Tel. 800 888 776 (bezpłatna infolinia)
lub 81 / 441 67 50
e-mail: rpo@lubelskie.pl
strona: rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
Tel. 81 / 462 38 31, 81 / 462 38 12
e-mail: lawp@lubelskie.pl
strona: lawp.lubelskie.pl